Lietuvos vėliavos

Lietuvos vėliavos

Vėliava – simbolis įkūnijantis valstybę ir jos istoriją. Iškeldami vėliavą dvasiškai susivienijame vieni su kitais erdvėje ir laike. 1988 m. susigražinę trispalvę atstatėme ryšį su tautine Lietuvos dvasia, su 1918 m. atkurta Lietuvos valstybe ir jos XX a. istorija: savanoriais, partizanais, tremtiniais… Tačiau, kurdami tautinę valstybę ir jos simbolius, tuomet turėjome atsiriboti nuo didžiosios Lietuvos – istorijos, kultūros ir valstybingumo tradicijų, kurių simboliu ir yra iki pat XVIII a. pabaigos išlikusi Vyčio vėliava. Jei ne ši vėliava – nebūtų buvę nei 1918-ųjų, nei 1990-ųjų Lietuvos.

Lietuvos vėliavos